Current Status
Not Enrolled
Price
300 zł
Get Started
This szkolenie is currently closed

Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Dołącz do grupy, aby:

  • uczestniczyć w lekcjach na żywo, prowadzonych, przez nauczyciela przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego (10 lekcji w ciągu roku szkolnego),
  • otrzymywać tematy prac pisemnych i przesłać je do sprawdzenia nauczycielowi,
  • zadać pytanie nauczycielowi przygotowującemu do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego.

W grupie można zadawać pytania dotyczące:

  • egzaminu ósmoklasisty z angielskiego,
  • jak rozwiązać poprawnie zadania z kursu Great 8,
  • jak lepiej zrozumieć konkretne zagadnienie z języka angielskiego.