Lekcja 1 A. Present Simple B. Przyimki po przymiotnikach