MODUŁ 0
MODUŁ 1
Moduł 2
Moduł 3
1 of 2

Lekcja 1 A. Present Simple B. Składanie propozycji