Lekcja 19 A. Przymiotnik – stopniowanie, ed/ing B. Użycie przymiotników z so / such