Lekcja 22 A. Strona bierna B. Strona bierna, cz. 2