Lekcja 24 A. Mowa zależna B. Liczebniki główne, porządkowe, ułamkowe