Lekcja 27 A. Zdania wyrażające preferencje B. Suppose / supposing