Lekcja 29 A. Inwersja stylistyczna B. Inne formy emfatyczne