Lekcja 4. Liczby pierwsze i złożone, rozkład na czynniki.