Lekcja 6 A. Present Perfect Continuous B. Przyimki czasu, miejsca, sposobu