Lekcja 9 A. Czasowniki modalne B. Modals in the past