Tematy kursu Great 8

Drogi Kursancie!

Poniżej przedstawiamy Ci szczegółowy plan kursu online Great 8.
 
Moduł Nr lekcji Temat 1 Temat 2
1 1 Present Simple Składanie propozycji
2 Present Continuous Przyimki po przymiotnikach
3 Rzeczowniki – policzalne i niepoliczalne, liczba poj. i mnoga Uzyskiwanie informacji
4 Past Simple Wyrażanie opinii i upodobań
5 Past Continuous Pisanie – cz. I
6 Końcówka geround i infinitive Podsumowanie modułu. Phrasal verbs cz.1
2 7 Czasowniki modalne CAN w prośbach i pytaniach o pozwolenie
8 Przymiotniki i zaimki dzierżawcze Udzielanie porad
9 Present Perfect Wyrażanie zakazów
10 Future Simple Pisanie – kropeczki, cz.II
11 Zaimki zwrotne i wskazujące Wyrażanie tej samej opinii
12 Spójniki Podsumowanie modułu. Phrasal verbs cz.2
3 13 Past Perfect Wyrażanie przeciwnej opinii
14 Stopniowanie przymiotników Zdania podrzędnie złożone
15 Zaimek w formie dopełnienia Zwroty ze słówkiem make oraz do
16 Użycie so, such, how z przymiotnikami Pochwały
17 Strona bierna Pisanie – kropeczki, cz. III
18 Przedimek a/the/an/- Podsumowanie modułu. Phrasal verbs cz.3
4 19 Konstrukcja ‘going to’ Udzielanie informacji
20 Przysłówek: too/enough Składanie życzeń
21 Tryby warunkowe: ‘O’ Reagowanie na prośbę
22 Tryby warunkowe: ‘I’ Przymiotniki – ed/ing
23 Tryby warunkowe: “II” Pisanie – kropeczki, cz. IV
24 Mowa zależna Podsumownie modułu. Phrasal verbs cz.4
5 25 Pytania pośrednie Określanie intencji
26 Zaimki nieokreślone Podziękowania. Reakcje na podziękowania
27 Liczebniki i przyimki Zdania z podmiotem ‘there’ oraz ‘it’
28 One/ones Last call – review