MODUŁ 0
MODUŁ 1
Moduł 2
Moduł 3
1 of 2

1.A. Present Simple

Zapraszamy Cię do obejrzenia filmu, w którym Kasia omawia czas Present Simple.

Jeśli chcesz jeszcze raz przejrzeć zagadnienia omawiane w filmie, to znajdziesz je tu: Prezentacja 1A.